NVL DXG PDR CEO Xuất hiện điểm đảo chiều

, , , , ,

Thị trường tiếp tục có phiên giảm điểm với mức cao nhất trong ngày là trên 20 điểm. Tuy nhiên, trong 1 phiên thế này thì dòng cp BĐS lại có dấu hiệu ngừng giảm, thậm chí DXG còn có 1 phiên tăng gần 2%

Hôm nay, nhiều nhóm ngành cũng có mức bật tốt, đặc biệt trong đó có nhóm Thủy sản - nhóm đã có những vận động rất tương tự với BĐS thời điểm hiện tại

Vậy BĐS liệu có thể đảo chiều ở thời điểm hiện tại và có mua được không?

1 Likes