Nvllllllllllllllllllllll

NVL 3 phiên hôm nay đã có 1 số NĐT bắt đáy dò đường rồi nên chỉ cần 1 lệnh lớn kịch hoạt trước tầm 10 - 20 triệu là sẽ có hiệu ứng bắt đáy theo từ NĐT cá nhân