ỐI zồi ôi, BĐS Đầu tư công Vật Liệu Xây dưng

Làm công nhân xây dựng, đủ ăn chứ có j đâu mà kỳ vọng.