PAN- chuẩn bị sang giai đoạn mới- 1 cổ phiếu tiềm năng


PAN vẫn còn trong hộp, nhưng động lực hướng lên vùng 30 - 32 đang rất cao, vượt 32 thì phía trước là bầu trời!

Một cổ phiếu cơ bản với nền tảng tích lũy đủ lâu, giai đoạn tăng tài sản nhờ thâu tóm đã qua đi, từ 2021 trở đi sẽ là thời điểm hái quả ngọt!

PAN: Tập đoàn PAN đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 25,7% trong năm 2021 lên 419 tỷ đồng
Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 419 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 25,7% so với thực hiện trong năm 2020.
Doanh nghiệp cho biết, năm 2021 với tình hình dịch bện được kiểm soát, các mảng kinh doanh của PAN được dự báo sẽ có phục hồi, tuy nhiên mức độ phục hồi sẽ khác nhau theo từng mảng kinh doanh. Trong đó, mảng giống cây trồng, lương thực, thực phẩm, tiêu dùng dự kiến sẽ có sự phục hồi tốt trong khi mảng xuất khẩu thủy sản có tăng trưởng so với năm 2020 nhưng vẫn chịu một phần ảnh hưởng từ các chi phí logistics, xuất nhập khẩu tăng cao trong giai đoạn nửa đầu năm 2021.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, đã tạm ứng tháng 1/2021. Trong năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục dự kiến tỷ lệ cổ tức duy trì 5%.
Trong năm 2020, PAN ghi nhận doanh thu đạt 8.338,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 329,7 tỷ đồng, lần lượt bằng 106,7% và 72,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp đã vượt tới 8,1% kế hoạch lợi nhuận năm.
Đóng góp lớn nhất cho doanh thu của Tập đoàn là mảng tôm xuất khẩu, với tăng trưởng 20% về doanh số, cao nhất toàn ngành tôm. Ngoài ra, các mảng giống, kinh doanh nông dược, nông sản, bánh kẹo cũng đóng góp đáng kể cho doanh thu hợp nhất.
Được biết, trong năm 2020, PAN đặt kế hoạch doanh thu 7.918 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 305 tỷ đồng.
Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của PAN tăng 5,7% lên 11.379,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.521,3 tỷ đồng, chiếm 30,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.278,6 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.456 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.378,1 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.
Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 729,6 tỷ đồng lên 3.818,9 tỷ đồng và chiếm 33,6% tổng nguồn vốn.

PAN 26.5 hỗ trợ cực mạnh, bứt đc 30 đi dài cho mục tiêu 36

Chiều nay PAN bật cái lên 40 thì đẹp