PAN: Đồng Tháp ký hợp tác với PAN Group nâng cao thu nhập người trồng lúa

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN ( PAN Group ) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và thực hiện đề án "Nâng cao thu nhập người trồng lúa" tại tỉnh Đồng Tháp. Đề án nhằm phát triển chuỗi lúa gạo đa giá trị, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đề án hỗ trợ nâng cao kỹ thuật canh tác lúa, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học trong sản xuất lúa, tăng cường liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản cho nông dân tỉnh Đồng Tháp. Mục tiêu đến năm 2025 là nâng cao lợi nhuận cho người trồng lúa tại địa phương trên 30% tổng doanh thu, biên độ gia tăng lợi nhuận 30% so với năm 2022.

Thông tin chi tiết: https://thesaigontimes.vn/dong-thap-ky-hop-tac-voi-pan-group-nang-cao-thu-nhap-nguoi-trong-lua/