Penny cho NAV chơi vui TLD-HAC-SHA

Không khuyến nghị mua nhiều. Mua vui lấy cafe, bia thôi.
HAC thì ngày mai ăn tạm cổ tức 8% cash.
SHA có 31tr cổ phiếu cả thể, gắn với thương hiệu Sơn Hà, cổ tức 8%.
TLD đã giới thiệu hôm trc nên ko cần note thêm.
Lưu ý: Khuyến nghị giữ nguyên hiện trạng các cổ phiếu đầu tư (TDC-TMS-CS), ko bán, ko lướt.

2 Likes

Bác oi. Hac ăn 8% cổ tức tiền thì giá bị giảm giôngd cổ tức là cổ phiếu ko ạ?

Có chứ bạn. :rofl: :rofl: :rofl:

Nhưng quan trọng gì vì nó lại lên thôi.

CTP nhé

TLD cũng bất bại :slight_smile: chắc hôm nay nhiều ông rụng

1 Likes

con hàng đẳng cấp => giá 15 thẳng tiến

1 Likes

Lái TLD chuẩn đẳng cấp. Mai cháy hàng.

nay sàn, mai xanh lá cây