Penny -Cổ phiếu kqkd tốt giá giảm 70-80% đã đến lúc có sóng penny chưa?

Penny -Cổ phiếu kqkd tốt giá giảm 70-80% đã đến lúc có sóng penny chưa ? một số cp kqkd tốt ln quý 1 gấp 5-10 lần cùng kỳ giá đã giảm mạnh và chưa hồi phục mấy như MBG SRA TVC TVB APG ITQ BMS VIX TCI giá đã giảm 70-80% .acem nghiên cứu bổ sung cp thêm vào .mình thì thấy nhóm cp này đang rẻ hơn tt rất nhiều

3 Likes

ITQ chạy rồi

1 Likes

penny CVN BKG tý chạy mạnh thôi tích lũy lâu rồi @All — Gộp bài viết, Vài giây trước, Bài cũ: 19 phút trước — tt chỉnh trong phiên tiền vẫn vào mạnh . nhiều cổ giảm sâu rồi sẽ hồi mạnh thôi .ko lên đua cp tăn mạnh nhưng mua cp tạo nền vol tăng là dc

1 Likes

BKG thấy đã chạy chứ Cvn chưa nhích lun bác ơi!

mua khi nó đang tích lũy ấy CVN BKG PLP VTV vv

1 Likes