Penny nóng đều đã đo sàn, rất tốt cho cp midcap cơ bản

Nói ngắn gọn: Đây là dịp cơ cấu lại dòng tiền vào DN cơ bản, midcap.

2 Likes

Dòng A QC vẫn trụ lại kìa