Phản đòn được chưa anh em?

Vnindex đang giảm 11-12 điểm. Quan điểm cá nhân là mở mua dc rồi.

Mình thấy sáng nay khớp lệnh bị vón cục. 9h20 trở đi không có giao dịch, 9h45 đùng cái cây vol nhẩy vọt, điểm đảo chiều. Muốn mua mà thấy lạ!

Lệnh đang vào nhiều quá. lag.

1 Likes

Ko phản đòn được vì còn ko vào đặt lệnh đc luôn bác ạ :sob:

Múc mạnh thôi ae ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Phản đòn đang thành công. TPB đã dẫn lên tiên phong. Tiếp đến là OCB… dòng ngân hàng sẽ kéo thị trường phản đòn.

1 Likes

Kết thúc phiên vẫn xanh mướt. Hold chặt nếu đã có hàng. Mua cổ mạnh đang giá đỏ, cuối phiên sẽ xanh lại hết.

1 Likes

nghe bác xúc ocb luôn

OCB 4x nhé.

1 Likes

Dã man chưa?

múc mạnh thôi bác à

chiều tím

Chiều tím chắc, vào nhanh còn kịp tàu.

TPB/OCB đã xanh. Kéo lên mạnh rồi. Tây đang ăn hàng OCB khiếp.