Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng, động lượng của giá cổ phiếu. Dù được xây dựng dựa trên các công thức toán học đơn giản hay phức tạp, các chỉ báo kỹ thuật thường được thể hiện dưới dạng các đường, các vùng trên hoặc dưới biểu đồ giá. Chúng cung cấp góc nhìn tổng quát về sức mạnh và hướng đi của giá trong quá khứ và hiện tại, từ đó giúp dự đoán các khả năng biến động trong tương lai gần.

1. Chỉ báo xu hướng

1.1. Đường trung bình động đơn giản (SMA)

SMA tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định, từ đó giúp làm mịn các biến động giá ngắn hạn và cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về hướng đi của giá trong tương lai.

SMA giúp xác định xu hướng của thị trường. Khi giá của tài sản nằm trên đường SMA, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới SMA, điều đó cho thấy xu hướng giảm. Đường SMA cũng có thể hỗ trợ nhận diện điểm đảo chiều của xu hướng khi giá cắt qua đường trung bình này.

1.2. Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR)

Parabolic SAR được hiển thị dưới dạng các dấu chấm trên biểu đồ giá. Các dấu chấm này sẽ:

  • Nằm dưới các thanh giá khi xu hướng là tăng và sẽ nằm trên các thanh giá khi xu hướng là giảm.

  • Khi các dấu chấm chuyển vị trí từ trên xuống dưới giá, hoặc ngược lại, đây được coi là dấu hiệu cho một sự đảo ngược xu hướng, đánh dấu điểm mà nhà giao dịch có thể cân nhắc để vào hoặc thoát khỏi một vị thế.

2. Chỉ báo động lượng

2.1. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)

  • Xác định tình trạng quá mua và bán quá mức: Thông thường, một giá trị %K hoặc %D trên 80 chỉ ra rằng tài sản đang được mua quá mức, trong khi một giá trị dưới 20 cho thấy tài sản đang bị bán quá mức.

  • Tín hiệu đảo chiều xu hướng: Khi đường %K cắt lên trên đường %D, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường %K cắt xuống dưới đường %D, đây có thể là tín hiệu bán.

2.2. Chỉ báo Kênh hàng hóa (CCI)

Ứng dụng của CCI:

  • Xác định tình trạng mua và bán quá mức: Khi CCI vượt quá +100, tài sản có thể đang ở trạng thái mua quá mức, và có khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm. Ngược lại, khi CCI giảm xuống dưới -100, tài sản có thể đang ở trạng thái bán quá mức và có khả năng giá sẽ tăng.

  • Tìm điểm đảo chiều: Sự thay đổi đột ngột của giá trị CCI từ các mức cực đoan có thể là dấu hiệu của một sự đảo ngược giá sắp tới.

  • Đánh giá sức mạnh của xu hướng: Khi CCI duy trì ở một mức cao hoặc tăng liên tục, điều này chỉ ra rằng xu hướng đang mạnh và có khả năng tiếp tục.

📌 Để xem chi tiết về nội dung bài viết và những lưu ý kèm theo khi ứng dụng các loại chỉ báo, mọi người có thể đọc thêm tại:

https://qmcapital.vn/bai-viet/phan-tich-ky-thuat/phan-i-phan-loai-cac-chi-bao-ky-thuat-va-y-nghia

#QMCapital #QMTrade #Chibaokythuat

5 Likes