Phân Tích Chứng Khoán Việt nam Vnindex 11/10

  • Phân tích Chứng khoán Việt Nam 11/10:

Vn-index tiếp diễn đà giảm, chờ đợi điểm cân bằng quanh hỗ trợ.

Thị trường chung đầu ngày 11/10 thời điểm phân tích, Chỉ số VN-index tiếp diễn đà giảm Ngắn hạn và dao động quanh khu vực hỗ trợ Ngắn hạn tạm thời 1029-1052.

Trung hạn VN-index tiếp diễn đà giảm, tạm thời giao động quanh khu vực hỗ trợ 1002-1038. Thị trường vẫn trong đà giảm Ngắn, Trung, Dài hạn, Tuy nhiên VN-index đang giao động quanh các khu vực hỗ trợ. Xấu hơn VNindex có thể điều chỉnh về mốc 966-1002.

Hệ thống chưa cho thấy dấu hiệu tích lũy nền giá Ngắn hạn trở lại. Tuy nhiên nhà đầu tư mạo hiểm có thể canh tham gia với tỷ trọng nhỏ, Ưu tiên cổ phiếu cơ bản vẫn có tiềm năng tăng trưởng, hưởng lợi trong bối cảnh tỷ giá, lãi suất, lạm phát cao.

Trong bối cảnh tỷ giá, lạm phát, lãi suất cao không phải tất cả các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Nông nghiệp, Thực phẩm, Dược phẩm, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ, Công nghệ, Xuất khẩu hàng hóa, Năng lượng, Doanh nghiệp ít vay nợ ngân hàng, có lượng tiền mặt lớn vẫn có thể tăng trưởng tốt, là cơ hội xem xét đầu tư.

Hiện tại một số cổ phiếu Dầu khí, Phân bón, Bán lẻ, Dệt may, Thủy sản đang cho tín hiệu mua nhẹ. Tuy nhiên điểm mua này có rủi ro cao do Trung hạn chưa có sự tích lũy, nên tạm thời hệ thống chưa khuyến nghị. Nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi thị trường chung tích lũy nền giá an toàn và báo mua trở lại để hạn chế rủi ro. Nhà đầu tư mạo hiểm chỉ nên tham gia tỷ trọng nhỏ.

Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi!
Xin chào và hẹn gặp lại!
Nhiều thông tin, phân tích bổ ích có tại website: tabaysystem.com

#tabay #tabayrobot #invest #trade #stocks #crypto #future #chungkhoan #cophieu #taichinh #phaisinh #dautu #VNINDEX