Phân tích hàng hoá ngày 08/04/2021

Biểu 4h: tin tức tiếp tục khá hỗ trợ ngô, tuy nhiên giá cũng ở mức khá cao, nên có những rủi ro nhất định. MACD có dấu hiệu chuẩn bị cắt lên, NĐT có thể xem xét chờ canh mua, chốt lời ngắn trong các thời gian gần đây

	   ![image|690x323](upload://zGT0miap8OOHdt85wBUA1X0Hw9Y.png) 
Kháng cự 1 : 660							
Hỗ trợ 1: 550					Hỗ trợ 2: 54x
Khuyến nghị: Canh mua mức 553 - 557, cắt lỗ 549, chốt lời 56x 

Cập nhật tin tức và nhận định về hàng hoá mỗi ngày. Liên hệ ■■■■: 0906.767.031