Phân tích số phận con cưng hụt mang tên CII

CII liệu có còn hot nữa không? Xin các pro cùng bình luận

chắc 3 năm nữa