Phân tích thị trường 5/4

Index mở tuần tiếp tục tăng hơn 10 điểm. Hầu như giai đoạn hiện tại tâm lý NĐT đang cực tốt và dòng tiền liên tục chảy vào trụ. Yếu tố này thật sự tốt cho Thị trường? Trạng thái hưng phấn có thể xảy ra? Những mã cổ phiếu đang cạn dần lực cung và sẽ là nhóm tiềm năng tiếp theo? Mời ace xem qua video

Có ai biết ai mua ai bán đâu biết NĐT đang hưng phấn hay đang…hứng…vậy thớt!? Hay thớt có dữ liệu nội bộ từ HỐT!?

Trông giao dịch hnay, thậm chí tgian vài ngày lại đây giống kéo xả, nhịp như nhau, lợi dụng Cu đơ để kìm VNi cuối phiên ko cho giao dịch giảm, rồi media lá cải tung hô quỹ Tây, nhưng thực tạo rất nhiều nghi ngờ cho cccm lâu năm trong HỐT!?