Phân1: Tân lý Thị Trường

Phân1: Tân lý Thị Trường.
Bậc thầy trong việc “ mua đỉnh bán đáy “. Khả năng giai đoạn này là người mới tham gia thị trường được một thời gian dưới 6 tháng, người ta sẽ không hiểu được tại sao thị trường có đáy-thân-đỉnh, bi hài ở chỗ là hễ mua là ngay đỉnh mà bán là ngay đáy, TT Có Mắt sao?. Hễ mà ngồi ngoài nhìn không tham gia vào lệnh thì giá tăng ào ào , nhưng khi chỉ cần đặt lệnh mua vào một cái là y như rằng ngay lúc đó giá khựng lại và bắt đầu giảm lại. sau một vài cây giảm giá bắt đầu tăng vài nhịp trong lòng bắt đầu hửng khởi sẽ ko có lỗ mã này, ngờ đâu nó quay đầu giảm mạnh hơn thôi lần này hết chịu đựng nổi rồi bàn để thu hồi vốn thôi vừa bán ra xong ôi thôi không sao nó tăng dựng đứng thế kia, bó tay! Thị trường không hiểu được, vô đối !