Phiên chốt NAV thanh khoản thấp

Nhận Định Chứng Khoán 30/9: Một phiên kéo NAV với lực cầu yếu đi ở đa số ngành.

1 Likes

Xin mời các bác cùng đàm đạo và đặt câu hỏi. Em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bác

1 Likes

Mua bank được chưa bác ơi, nay em tất tay TCB rồi