Phím a/e con hàng theo Trend tăng thế giới!

Giá dầu thế giới đang tăng mạnh, bền vững và dài hạn. Nay phím anh em con hàng thuộc họ dầu, vừa tạo đáy thành công.
3 chữ cái đó chính là: O I L (Tổng công ty dầu Việt Nam) - Sàn Upcom.
Vùng mua: 11.5 ~ 12.5
Vùng bán: sướng khổ tuỳ tâm :))

1 Likes

BSR thế nào bác

2 Likes

Con đó em không theo dõi ! OIL mua được bác :slight_smile:

Nay có bác nào lên tàu chưa ta ?!


Up ảnh cho anh em vững tin lên tàu !

dầu khí nên đánh t+ thôi

1 Likes

Đường về đỉnh còn xa lắm bác … giá dầu sắp tới chắc vượt 100$ !

Giá dầu lên 100$ thì họ P cũng lên, bác cho mục tiêu sướng khổ tùy tâm thì oánh em OIL chán vồn

1 Likes

Pvg được không ạ?

1 Likes

Thấy OIL tạo đáy tạm thời thì vào thôi bác ! Bình tĩnh sống :ok_hand:t2:

Mình không theo dõi con này nha bạn !

1 Likes

PV2 hôm nay đánh CE

1 Likes

Anh em cân nhắc nhập hàng, nến 3 chàng ngự lâm đã hình thành, mai sẽ break mạnh nha !

Anh em lưu ý, chỉ mua ở vùng giá khuyến nghị ! Tình hình thị trường chung đang có diễn biến xấu đi. Khi thị trường chung điều chỉnh mạnh tất yếu các mã cổ phiếu cũng sẽ điều chỉnh theo.
Hành động sắp tới:

  1. Cắt lỗ nếu giá thủng hỗ trợ 11. Chờ thị trường chung ổn định thì cân nhắc vào lại.
  2. Trường hợp anh em trường vốn có thể bình quân giá xuống ở các mức giá 11 và 9 (nếu diễn biến thị trường quá xấu).
    Vì hiện nay giá dầu đang trong trend tăng mạnh, target có thể đến 100$/thùng thậm chí hơn. Nên xét về dài hạn mình vẫn khuyến khị tiếp tục nắm giữ OIL.
    Chúc anh em có quyết định sáng suốt và may măn nhé !

Update lúc 22h23 phút chỉ số DJ đã hồi phục lại mức 34K !

Giá mục tiêu trước mắt là đỉnh cũ 16 nha bác ! Còn sướng khổ tuỳ tâm ý em là anh em muốn chốt lời vùng nào đó là quyết định cá nhân.

Chờ dòng họ nhà dầu khí thôi :))

1 Likes

Đoạn này có cảm giác mong manh quá ! Hy vọng nhà cái tiếp tục giữ thị trường trong trend tăng.

Cơ hội cho anh em nhập OIL giá đỏ ! Lên tàu thôi mn ơi mn ơi !

Chỉ số không quan trọng nữa rồi ! Trùng là múc thôi anh em ơi !