Phương pháp 1.(Advance Decline Theory) đường lên xuống của giá cổ phiếu

Phương pháp # 1 Advance Decline Theory
Lý thuyết giảm giá trước xem xét tổng số vấn đề được giao dịch trong một phiên và so sánh số lượng cổ phiếu có giá tăng với những cổ phiếu có giá giảm. Tổng số chứng khoán được giao dịch được gọi là ‘độ rộng của thị trường’, thay đổi tùy theo từng sàn giao dịch.

Số lượng chứng khoán giao dịch càng lớn so với số lượng chứng khoán niêm yết thì độ rộng của thị trường càng lớn. Ví dụ, tại Sở giao dịch chứng khoán HOSE, 2300 chứng khoán được giao dịch vào một ngày cụ thể, trong tổng số chứng khoán được giao dịch, 1100 chứng khoán tăng giá, 750 chứng khoán giảm giá và 450 chứng khoán không đổi.

Sử dụng dữ liệu này, nhà phân tích kỹ thuật sẽ tính toán tỷ lệ phần trăm số tiền ứng trước hoặc phần giảm giá bằng cách lấy số lượng cổ phiếu tăng giá trừ đi số lượng cổ phiếu tăng giá và sau đó chia chênh lệch ròng cho tổng số chứng khoán được giao dịch.

[​IMG]

Tỷ lệ phần trăm ròng tích cực và cao tiếp tục cho thấy một thị trường tăng giá mạnh về mặt kỹ thuật. Tỷ lệ phần trăm âm ngày càng tăng cho thấy một thị trường yếu kém về kỹ thuật. Bởi vì nó tập trung vào độ rộng của thị trường thay vì các kịch bản được lựa chọn (như với Lý thuyết Dow). Lý thuyết suy giảm trước đã được sử dụng rộng rãi làm cơ sở để phát triển các biện pháp kỹ thuật phức tạp hơn và lý thuyết về chuyển động của thị trường.

8 Likes

kiến thức dành cho bác nào mới tham gia thị trường

7 Likes

sắp tới nhịp chỉnh có siêu phẩm về 1300 ,bác nào quan tâm nhịp vào thì qua đây : https://bitly.com.vn/8gbl36

6 Likes