PNJ: Đặt kế hoạch mở thêm 40-45 cửa hàng mới trong năm 2021

PNJ đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 17/4/2021. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình, bao gồm:

Kế hoạch lợi nhuận thuần và doanh thu thuần năm 2021 lần lượt là 1.230 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và 21.005 tỷ đồng (tăng trưởng 20%). Kế hoạch lợi nhuận thuần thấp hơn 7,3% so với dự báo của HSC là 1.327 tỷ đồng.

PNJ đặt kế hoạch mở thêm 40-45 cửa hàng mới trong năm 2021, chủ yếu ở khu vực cấp 2-3. Chi phí đầu tư cơ bản năm nay dự kiến tối đa là 800 tỷ đồng.

Cổ tức bằng tiền mặt là 2.000đ/cp từ lợi nhuận năm 2020 và 2021 (tương đương với tỷ suất cổ tức 2,2% và tỷ lệ chi trả là 42%);

Phát hành cổ phiếu ESOP 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000đ/cp dựa trên KQKD thực tế năm 2020 đã được thông qua tại ĐHCĐ năm ngoái; và kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP tối đa 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 20.000đ/cp dựa trên KQKD thực tế năm 2021.

Các cổ đông cũng thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 15 triệu cổ phiếu mới (tương đương 6,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) trong năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng để mở rộng công suất nhà máy, mở thêm cửa hàng mới dành thêm thị phần và thực hiện chiến lược chuyển đổi số. Giá phát hành và thông tin chi tiết khác vẫn chưa được công bố.

Công ty đã công bố KQKD sơ bộ Q1/2021 rất tốt. Trong Q1/2021, lợi nhuận thuần tăng khoảng 27% so với cùng kỳ đạt 518 tỷ đồng và doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ đạt 7.151 tỷ đồng, với KQKD rất ấn tượng trong ngày Thần tài và ngày Quốc tế Phụ nữ. Doanh thu trực tuyến cũng rất mạnh, tăng 400% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần Q1/2021 cao hơn 12% so với dự báo của HSC là 461 tỷ đồng.

Trong năm 2021, HSC dự báo lợi nhuận thuần đạt 1.327 tỷ đồng (tăng trưởng 24,1%). Lợi nhuận thuần sơ bộ Q1/2021 cao hơn dự báo. Đang chờ BCTC Q1/2021 sắp được công bố trong vài ngày tới để có thêm thông tin chi tiết. Duy trì khuyến nghị Mua vào đối với PNJ với giá mục tiêu là 105.000đ.

Truy cập ngay bit.ly/FrF247