POW có còn dư địa tăng?

POW về kĩ thuật thì đẹp khỏi nói rooii, nhưng về cơ bản thì sao? theo mình thì nếu năm giữ trung và dài han thì rất ổn.