POW - Tổng công ty điện lực dầu khí VN

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ( HOSE: POW )

 • Ngành nghề kinh doanh chính

Sản xuất và kinh doanh điện; nhập khẩu, kinh doanh và phân phối than đảm bảo nguồn cung cấp cho các NMNĐ; sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng đồng thời cung cấp vật tải, thiết bị thay thế cho các nhà máy điện

 • Câu chuyện doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/ 5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần từ 01/07/2018.

 • Kết quả kinh doanh
  Trong quý IV/2020, POW ghi nhận doanh thu đạt 7.914,2 tỷ đồng, bằng 86,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.006,3 tỷ đồng, tăng 158,9% so với quý IV/2019.
  Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 13,9% lên 21,8%.
  PVPower thuyết minh lợi nhuận quý IV/2020 tăng 156,9% so với cùng kỳ do trong kỳ công ty mẹ ghi nhận khoản thu từ chênh lệch tỷ giá do thực hiện
  Hợp đồng mua bán điện Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 trong năm 2016 và năm 2017. Lũy kế năm 2020, PVPower ghi nhận doanh thu đạt 29.709,5 tỷ đồng, bằng 84% thực hiện trong năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.493,3 tỷ đồng, bằng 86,6% thực hiện trong năm 2019.

Như vậy, năm 2020, PVPower đã vượt tới 22% kế hoạch lợi nhuận năm. So với đầu năm, PVPower đã giảm được tới 4.893 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn về còn 12.623,8 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng nguồn vốn.
-Triển vọng
Chúng tôi kỳ vọng LNST tăng trưởng trở lại trong 2021 nhờ sự hồi phục của mảng điện khí và thủy điện, và tiềm năng tăng trưởng công suất của mảng điện khí (+55%) trong 5 năm tới.
Cùng với triển vọng đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), chúng tôi đưa ra khuyến nghị “khả quan” dành cho mã cổ phiếu POW của PV Power.

 • Rủi ro
  Rủi ro giảm giá bao gồm: nguồn cung cấp than/khí không ổn định, và những rủi ro kỹ thuật không lường trước được trong quá trình vận hành nhà máy.

.

2 Likes
2 Likes

POW hay đấy

3 Likes
1 Likes

Tất cả cổ đông dầu khí vào đây mà xem, các bác dự con này liệu sóng ra sao? Đọc bài báo thì thấy nó có nhiều tài sản ngon quá: