Psh giá nào cho các tháng cuối năm 2021

Giá nào khi giãn cách xã hội dần nới lỏng và thị giá dầu đang có xu hướng gia tăng