Ptkt PVC

#PVC test kênh hỗ trợ 15 rút chân ổn, thì còn nhịp kéo chạm kênh trên 16x

1 Likes

E vừa múc giá 15, target như nào chủ thớt

18x

1 Likes