PVC sẽ tăng mạnh lên 2x trong quý 2/2023

Kế hoạch đề ra năm 2023 lãi tầm 30 tỷ mà quý 1/2023 đã lãi trên 11,5 tỷ chiếm hơn 35% kế hoạch cả năm thì PVC sẽ nhanh chóng vượt lên vùng giá 2x trong quý 2/2023…đồng thời cty chuẩn bị chia thưởng và Phát hành thêm cp giá 10k cho cổ đông để tăng vốn bổ sung vào sản xuất kinh doanh…PVC năm 2023 là năm tăng trưởng và phát triển mạnh trở lại…Kỳ vọng giá 2x trong quý 2/2023…và 3x -4x trong cả năm 2023

P?S: PSH ra tin quý 1/2023 lãi gấp 15 lần quý trước thì tăng liền 5 cây CE…PVC tăng gấp 12 lần quý trước thì sẽ tăng mạnh cỡ nào đây? :heart_eyes:

Tuyệt vời

1 Likes

Các cty Dầu Khí thì năm 2023 này sẽ tăng trưởng mạnh trở lại, công việc nhiều thêm, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng thấy rõ, FA tốt lên, nộp ngân sách nhà nước rất nhiều thế mà bị đè giá, tích luỹ gom hàng trong khi lại bôm thổi nhóm BDS ăn hại, toàn lỗ trong năm 2023, media và chinh phủ hop rồi ra tin lùa gà NDT vào úp bô hết…nhóm Dầu Khí mới là nhóm ngành tăng trưởng mạnh trong năm 2023

Chưa có tín hiệu nào đáng để mua nhưng mà bc tnay chia ra gom cũng ổn

2 Likes

Tin tốt ra mà lại giảm nhé