QNS có gì hot?

Đang nghiên cứu em này, mn cho ý kiến với ạ

5xxxx