QNS triển vọng

Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu 2023 của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS – UPCoM) ghi nhận tích cực ở tất cả các mảng kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 26,3% kế hoạch 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 358 tỷ đồng, tăng 72,2% và đạt 29,8% kế hoạch năm.

Kết quả tích cực trên chủ yếu đến từ mảng đường khi sản lượng tiêu thụ ghi nhận vượt trội 40.000 tấn, tăng 94% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế riêng mảng này tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 358 tỷ, tăng 287% so với cùng kỳ.

Chúng tôi dự báo 2023 sẽ là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của QNS nhờ mảng đường kỉ lục về sản lượng cũng như lợi nhuận. Triển vọng của QNS trong 2023 gắn liền với bối cảnh thuận lợi chung của ngành đường Việt Nam sau những biến chuyển về chính sách sau thuế chống bán phá giá và giá đường thế giới liên tục phá kỉ lục.

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của QNS năm 2023 lần lượt đạt 9.552 tỷ đồng (tăng 16% so với năm trước) và 1.839 tỷ đồng (tăng trưởng 43%); EPS 2023F dự kiến đạt 5.153 đồng/cổ phiếu.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và so sánh tương đối P/E, chúng tôi nâng mức giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu QNS lên 52.400 đồng/CP, khuyến nghị mua với tiềm năng tăng giá 22%.