QTP bán đi

Lái bán phủ đầu 50k :)) làm gì còn hàng nhỏ lẻ mà bán, xuống giá nữa là lái mất hàng