QTP - đầu tư dài hạn được ko

Chào mọi người, mình mới tham gia thị trường CK
Qua tìm hiểu mình muốn đầu tư dài hạn mã này được không mọi người.
Mua mỗi tháng 1 ít, tích lũy lâu dài. ko cần xem bảng điện hằng ngày

Hay mọi người có mã nào đầu tư tích lũy dài hạn, gợi ý mình với nhé! :smiling_face_with_three_hearts:

công ty hấp dẫn

Target 17 b nhé. LN q4 2020 tăng 208%, thêm game thoái vốn của Ree

ngon

được nhé bác, chi tiết thế nào xin mời bác liên hệ inbox