QTP hàng còn vẫn cầm

Như đã nêu về việc phân phối đỉnh của index. Nếu index tiếp tục thủng mạnh ngày mai thì nên canh nhịp hồi hạ tỷ trọng.
Dù đã thấy phân phối đỉnh nhưng là do lỳ đòn nên chấp nhận lõm nhịp này với PMB.
Cắt VSH nếu thủng 27
QTP hàng còn vẫn cầm
Không mua em nào