Quá cay cú thằng VPS

Chán quá không đặt được lệnh. Ức chế gây thua lỗ cho NĐT

chuyển mẹ đi, vps toàn bọn trẻ ranh hô hào lùa gà, sang ssi dùng cho sướng

ừ đang yên nó ko cho vào, ssi cũng vậy thuế phí lại cao

VPS là công ty có cái mạc là thị phần lớn, nhưng thị phần lớn vì mức ăn chia doanh thu với môi giới cao nên thu hút được nhiều môi giới làm cộng tác viên, rồi nếu cộng tác viên nào lôi được nhiều cộng tác viên khác thì được làm trưởng nhóm… chứ không phải thị phần lớn vì hệ thống giao dịch tốt.

Tuy nhiên làm vậy thì những môi giới này chỉ chú trọng vào việc làm sao tăng doanh thu bằng cách luôn nhắc khác hàng mua bán liên tục, cuối cùng sau nhiều tháng xem lại thì thấy phí và thuế bỏ ra quá cao mà lợi nhuận còn giữ lại chẳng bao nhiêu, có nhiều khi còn lỗ.

Thiếu gì công ty tốt hơn VPS. Môi giới cũng quan tâm đến lợi nhuận của khách hơn. Ví dụ VND, SSI, HCM… có hệ thống tốt hơn VPS nhiều. Hoặc những công ty chứng khoán nhỏ thì sẽ được ưu đãi phí nhiều hơn.

2 Likes

VPS suốt ngày đơ với nghẽn lệnh