Quá hung hãn. Đắng!

,

Tiền quá hung hãn, hàng nay bị các bác cướp sạch. Đắng!

BSR bị cướp, SBT bị cướp, bán ngay bẹn mất rồi.

Lại tìm keo khác thôi

Mua gì bây giờ, mất hàng, không đau vì quá đau! Hoang mang style!

Cần các cụ phím dùm em chưa tăng!

Mua SSI ngay chân sóng xem sao

Tây cũng đang gom SSI mạnh. Thanh khoản thị trường đang tốt, vào chứng khoán!