Quỹ PYN nổi tiếng nhất thị trường, bán chốt lãi gần 40 triệu cổ phiếu CEO để qua tất tay VHM

Sau thương vụ CEO mấy năm liền, thì PYN lãi ròng tầm 400-500 % từ cổ phiếu này
Và nâng tỷ trọng VHM lên 18% danh mục lần đầu tiên trong lịch sử, gần như là tất tay
image

Quĩ tự hào Việt múc tất tay CEO. :laughing:

1 Likes

haha, dự là PYN cả năm 2022 chỉ ăn được VHM lên đến 100. Chọn cổ đất mà vào VHM thì chỉ được cái bền bù lạm phát thôi, không có lãi thực được.

1 Likes

để tay to kéo trụ nhỏ lẻ kéo vốn nhỏ hơn kkkk