Quy tắc ĐIỂM MUA và quy tắc ĐIỂM BÁN trong đầu tư

:white_check_mark:Làm thế nào để tối ưu hoá đồng vốn?

:white_check_mark:Làm cách nào để giải ngân (đi tiền) một cách hợp lý???

:point_right:Xin mời mn xem video: quy tắc ĐIỂM MUA và QUY TẮC điểm bán của An để tham khảo nhé

Nhớ SUB kênh của An để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé :blush: