Quyết còi làm vạ lay các con penny ki

Bác nào mua DLG, HQC, SCR vào chia buồn nào. Các con này đi 4 phiên sàn làm tài sản âm quá trời. Năm nay mất tết rồi.

Bác nào bị lỗ 3 phiên sàn rồi thì chớ mà bán. Nó giảm thế nào sẻ tăng lại thế đó.

Các bác thông minh thì hãy nhân cơ hội Quyết còi bị khóa mõm mà mua HQC và DLG. Đây là cơ hội duy nhất năm nay để mua cổ phiếu trà đá dưới mệnh giá. Hết quí 1 sẻ không còn con nào dưới mệnh giá

Dlg, hqc tím hehe