Quyết Dị Nhân giữ giá cả HST cao thế ko chốt lãi, lúc sập đứng chửi anh ấy nhé

toàn hệ ST của flc đã tăng cả 100% còn tham thì giáng chịu nhé…