REE - anh hùng thầm lặng

Mua REE giá 69-70.2. Chốt lời 82.

Tàu đã bắt đầu tăng tốc