REE báo cáo quý 1

Trong 3 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần 2.045 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 955 tỷ đồng, lần lượt tăng 73% và hơn 128% so với cùng kỳ năm 2021.

CTCP Cơ điện lạnh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022. Theo đó, trong quý 1, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.045 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng hạ tầng điện nước đóng góp tới 70% với 1.445 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; mảng bất động sản đóng góp 250 tỷ đồng và tăng nhẹ so với cùng kỳ; trong khi mảng ơ điện lạnh sụt giảm tương đối mạnh, từ 568 tỷ đồng về gần 350 tỷ đồng.

Ngược lại với sự tăng mạnh của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm 66% so với cùng kỳ, xuống 38 tỷ đồng, do thiếu hụt khoản lãi từ bán, thanh lý các khoản đầu tư và lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay cũng tăng mạnh gấp đôi lên 217,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, REE cũng ghi nhận hơn 177 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2021.


App Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 82.4 ngày 4/5/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804