REE cổ phiếu Vn30 vượt đỉnh trong thầm lặng, hành trình 7x

Hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020
Tóm tắt quan điểm đầu tư: Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) năm 2020 của REE đạt 1,63 nghìn tỷ đồng, vượt ước tính của SSI Research là 1,47 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu dẫn dắt bởi mảng điện nước và M&E. REE vẫn là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi trong ngành năng lượng và chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 63.000 đồng, với triển vọng tăng giá là 24% (tham khảo tại đây). Chúng tôi đang xem xét lại ước tính.
• Hiện tượng La Nina mở rộng, các nhà máy thủy điện sẽ hoạt động tốt hơn các nhà máy nhiệt điện khác.
• Ba dự án gió với tổng công suất 76MW (đã điều chỉnh quyền sở hữu) sẽ khởi công trước tháng 11/2021 (xem bảng 4 để tham khảo các chỉ số chính của dự án).
• Hoạt động M&E nắm bắt được sự phục hồi của thị trường bất động sản. Ngoài ra, đại dự án sân bay Long Thành tiềm năng về cơ bản có thể là yếu tố hỗ trợ.
• Từ nửa cuối năm 2023, E-Town 6 sẽ nâng diện tích cho thuê của mảng cho thuế văn phòng từ 133.000 m2 lên gần 195.000 m2.
Kết quả kinh doanh Q4/2020 và năm 2020: được dẫn dắt bởi mảng tiện ích
Nhìn chung, NPATMI năm 2020 đã hoàn thành kế hoạch của REE. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2020 vượt ước tính của chúng tôi hơn 11%, do phần lớn nhờ mảng tiện ích và M&E.
• Về nhiệt điện, PPC đạt lợi nhuận sau thuế là 1 nghìn tỷ đồng (-20% so với cùng kỳ) nhưng vẫn cao hơn ước tính của chúng tôi là 872 tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ) do khoản bồi thường bất thường cho EVN do chênh lệch tỷ giá trong năm 2015 và 2018.
• Trong số các nhà máy thủy điện do REE sở hữu, các nhà máy ở miền Bắc và miền Trung (bao gồm SBH, VSH, CHP, TBC) hoạt động tốt hơn so với các nhà máy ở miền Nam (như TMP, ISH). Kết quả này phù hợp với các nhà máy thủy điện khác như SBA, SJD và S4A (biểu đồ 2).
• Mảng M&E & Retech cũng đạt kết quả tốt trong Q4/2020 do hoạt động mới từ REEPRO (công ty con của REETECH) hoạt động như nhà thầu EPC điện mặt trời. Trong 9T2020, lợi nhuận từ REEPRO là 23 tỷ đồng, bao gồm 15% NPATMI từ mảng M&E & Reetech. Thứ hai, chúng tôi tin tưởng hoạt động M&E đã được cải thiện vào cuối năm 2020 theo báo cáo triển vọng ngành bất động sản của chúng tôi.