REE - Mảng năng lượng tiếp tục bứt phá

Doanh thu và LNST lũy kế 6T/2022 đạt mức 4,068 tỷ đồng và 1,290 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng tích cực lần lượt là 44% và 61% yoy

Cập nhật mới nhất về KQKD lũy kế 6T/2022 của REE như sau:


Có thể thấy, ngoại trừ mảng cơ điện lạnh và thương mại - vẫn chưa được phục hồi so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các mảng kinh doanh hiện hữu đề duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đặc biệt là mảng năng lượng và nước.
Trong trung - dài hạn, tiềm năng của REE vẫn rất tích cực dựa vào việc (1) đẩy mạnh đầu tư vào điện tái tạo, mảng nước; (2) đưa tòa nhà Etown 6 (+27% công suất hiện hữu) vào hoạt động.
Về mặt kỹ thuật, sau nhịp điều chỉnh chung với thị trường trong thời gian qua về vung 7x. cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy và phục hồi trở lại. NĐT nên quan sát thêm để lựa chọn điểm giải ngân phù hợp hơn.

Kinh tế quý 3 tăng trưởng 11 % nên nhu cầu năng lượng sẽ rất cao

không bằng NT2, POW rồi