ROS đang tích luỹ và thanh lọc để cất cánh ko các cụ nhỉ?

Biểu đồ rung lắc biên độ ngày càng hẹp sau cú bật tăng hồi đầu năm rồi ạ :yum:

Nhờ @Mod xóa giúp Pic này. Xin cảm ơn!