Rủi ro hay không rủi ro? Cổ phiếu nào chấp thị trường chung gãy?

MPC cổ phiếu tích lũy nền thứ 2 kênh trên, dòng tiền lớn của tổ chức liên tục vào, thị trường chung rủi ro nhưng cổ phiếu vẫn xác nhận bùng nổ vol và giá. MPC có nội tại kinh doanh tốt. Mua mới ở phiên break như thế này sẽ an toàn khi thị trường chung xấu. MPC là cổ phiếu bị nghi ngờ nhất, nđt tâm lý không dám mua khi thị trường chung rơi. Nhưng mình hiểu được bản chất, đánh ngược tâm lý đám đông sẽ giúp mình tồn tại lâu dài. Mình không cần đúng nhiều, mua con nào sai mình cắt, nhưng khi mua đúng phải nắm giữ.

Mua tại điểm bùng nổ có khối lượng tiền lớn đổ vào sẽ giúp chúng ta an tâm hơn. Đó là lí do em cho mua MPC khi thị trường rủi ro. Mình có thể tham khảo CRE vừa rồi em cũng có gọi mua ở phiên break khối lượng, hôm nay hàng về mình vẫn có lời. Giai đoạn này mình chỉ nên cơ cấu vào mã có dòng tiền vào, hoặc cơ cấu vào các mã trụ để ăn ngắn. Chứ không nên mua trước các cổ phiếu.


Hôm nay khối tự doanh và khối ngoại đều bán ròng, tụi em dự định hôm nay sẽ chỉnh mạnh, và cũng đã khuyến nghị anh chị hạ ra theo tụi em vào hôm qua, tuy nhiên nay có dòng thép đỡ thị trường. Vấn đề điều chỉnh ở tt hết sức bình thường, chỉ khi điều chỉnh thì siêu cổ phiếu mới có thể xuất hiện

1 Likes

Mai sẽ mua thử ít theo bác

nắm giữ không bán nhé bác, rồi sẽ có trái ngọt. Những người kiên nhẫn mới có phần thưởng.

1 Likes