Rủi ro hiện hữu - Làm gì khi thị trường giằng co lớn

Thị trường giằng co cung cầu, hiểu phiên giảm hôm nay thế nào? Phân tích rủi ro - lợi nhuận giai đoạn sắp tới

Mời cả nhà cùng xem video hôm nay nhé