Sam Altman gia nhập Microsoft

Microsoft đã tuyển dụng Sam Altman và Greg Brockman làm CEO để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới. Satya Nadella thông báo rằng Altman và Brockman sẽ gia nhập Microsoft. Trước đó, hội đồng quản trị OpenAI đã liên hệ với ít nhất hai giám đốc điều hành nổi tiếng trong ngành công nghệ để tìm kiếm một CEO để kế nhiệm Sam Altman. Altman yêu cầu loại bỏ các thành viên hội đồng quản trị hiện tại. Các lãnh đạo chủ chốt trong OpenAI cũng đang thúc đẩy hội đồng quản trị từ chức và đưa Sam Altman trở lại. Tỷ phú Elon Musk đã bày tỏ quan điểm rằng công ty nên công khai lý do sa thải Sam Altman.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/sam-altman-gia-nhap-microsoft-2023112016610245.htm