Sàn đơ đến bao giờ với khắc phục xong

Nhân danh NĐT tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước giải quyết dứt điểm tình trạng tưc nước vỡ bờ hiện tại trên sàn HOSE. Ức chế lắm rồi.

Nâng lô để quay về thời kỳ đồ đá à bác