Sàn suốt :(

Cho hỏi các nđt là CII như thế nào ạh? Khi nào thì hết giá sàn ah?

Về vùng 25-27 sẽ bình ổn