Sáng thứ hai ..không có điều chỉnh đâu..TT và DDV lên thẳng luôn

Sai…không có .

Đúng…lên thẳng luôn.

Up thẳng

Anh Nhân mua có 24,7

1 Likes

Các bác dự t2 tăng bn điểm ;))

1 Likes

Từ 4 đến 11…nhưng thứ 3 và thứ 4 tăng khá…sẽ có hụp xuống hù dọa thứ 5…sau đó trend tăng tiếp tục

IMG_20210913_004502

Chỉ số thần thánh…

Xem mai thế nào? Hy vọng Break sớm

Nhìn hpg đánh giống đợt vùng 3x

Ddv lại CE