Sau BĐS, chứng sẽ lead Vni

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/12 - DÒNG TIỀN CÓ SỰ LUÂN CHUYỂN - TRIỂN VỌNG CỦA NHÓM NGÀNH CHỨNG KHOÁN

  • Thành Quách Stock là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận định thị trường ngày 20/12
  • Dòng tiền có sự luân chuyển
  • Triển vọng của nhóm ngành chứng khoán
  • Mọi thắc mắc về chủ đề trên sẽ được giải đáp trong phần bình luận ở phía bên dưới.

Không ăn thua