SCR lại nóng nhất hôm nay?

Nay SCR lại nóng. Ai đã xem video này từ đầu tuần thì cần xem thêm lần nữa.