SCR sẽ là DIG thứ 2

Dòng bds sang tuần sẽ tăng mạnh mẽ và đặc biệt là SCR, với quy mô gia tăng quỹ đất, giá chưa tăng nhiều, kỳ vọng lên mốc 35÷40.

2 Likes

Siêu cổ đấy

Hóng cùng các bác

Scr tiềm năng nhưng chủ tịch bù nhìn nên k đánh giá cao

Mút

bù đéo gì nhìn? có ông bù nhìn vi không nhìn ra siêu cổ đấy

Quá chuẩn

SCR rất tiềm năng anh em nhé, quỹ đất rất nhiều, con này chưa tăng nhiều và có lái nhé

Con này sẽ vượt CEO và tiệm cận DIG

Khi nào CEO thoái trào, lúc đó là thời kỳ của SCR

Tầm này không mua SCR thì mua gì, nó sẽ là CEO thứ 2, nhóm A7 đã gom xong

Chả cần nhóm nào gom cả bác ạ, Siêu cổ tự nó phải có nội lực tốt, SCR về mọi mặt đều quá ngon. Để tự em nó đi lên trong sự bàng hoàng của các bố chất bán sàn qua đu Bank ha ha

Con này là tốt nhất trong dòng bds nếu so sánh tương quan về giá và quy mô quỹ đất của doanh nghiệp.

Giá đất giao dịch gần đây ở nhiều địa phương tăng mạnh, nhiều nơi tăng gấp đôi, ít nhất 50%, nên điều đó là mang lợi lớn cho cổ phiếu có quỹ đất lớn như SCR

Nợ xấu ngân hàng tăng, lạm phát tăng mạnh, nhiều người rút tiền ngân hàng mua đất, không mua cổ đất thì mua cổ gì

1 Likes