SDA bay như tên lửa, tỏa sáng Smarttech

, ,

Đại hội đồng cổ đông SDA thành công tốt đẹp, những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022 là bàn đạp để SDA Smarttech trở thành công ty kỳ lân công nghệ của Việt Nam.
#SDA #Smarttech #SmarttechDevelopmentAsia
20211115_105832


Smarttech và SDA đã về trong một nhà và về trong một toà nhà